Shun Kazami

Shun heeft een sterke drive om zichzelf als Bakugan strijder te bewijzen. Bij Shun gaat winnen boven alles. Hij is niet meedogenloos of gemeen, alleen overdreven gefocust op resultaten. Na verloop van tijd zal zijn vriendschap met de rest van het team hem een ​​meer gebalanceerd persoon en een betere vechter maken.

Partner: Hydorous

Hydorous is snel, behendig en meedogenloos in de strijd. Hoewel zijn stijl het compleet tegenovergestelde is van Shun's doordachte en berekende vechtpartij-aanpak, zijn de twee een perfecte ying en yang. Hydorous is misschien in staat tot wreedheid, maar hij houdt het in toom door het voorbeeld van Shun te volgen.